Badania


Złamany kręgosłup z uszkodzeniem rdzenia, oznaczający zagrożenie życia lub groźbę trwałego kalectwa, mobilizuje wszystkich do natychmiastowego działania. W przypadku bólu kręgosłupa, który pojawia się i znika, nikt nie łączy go z zagrożeniem życia czy niedołęstwem. Jednak bardzo często odległe skutki są takie same. Różnica jest jedna- czas.

W przypadku odległych zagrożeń usuwamy natrętny objaw, nie przejmując się resztą. U 70% chorych przyczyną tych pozornie niegroźnych dolegliwości jest zaburzony ruch. Proces chorobowy, początkowo łatwo odwracalny, z czasem decyduje o pojawieniu się wad postawy, dyskopatii oraz wielu schorzeń pozornie nie mających nic wspólnego z narządem ruchu jak: choroby układu krążenia, oddychania, metaboliczne, psychiczne itd. Zlecane powszechnie badania rtg, tomografii, czy rezonansu nie oceniają ruchu, lecz tylko skutki, jakie wadliwy ruch wywołał. Potrzebne są więc badania wykazujące zaburzony ruch dużo wcześniej niż wystąpią jego skutki w postaci zmian zwyrodnieniowych, dyskopatii itd.

Wieżowa budowa ludzkiego ciała powoduje, że podstawowym warunkiem dla aktywności człowieka jest ruch utrzymania pionowej postawy ciała (RUPPC). Decyduje on o jakości pozostałych ruchów takich jak chodzenie, bieganie, mówienie. Ruch ten, normalnie niewidoczny, ujawnia się w badaniu na płycie tensometrycznej. Badanie to, zwane pedobarograficznym (PBG) pozwala mierzyć zakres odchyleń środka ciężkości ciała, ale także ocenić rozkład nacisku stóp.

Kolejnym ruchem, którego jakość ma istotne znaczenie dla naszego zdrowia, jest ruch oddychania. Wbrew pozorom ocena ta nie jest łatwa. Nie możemy śledzić wzrokiem wielu punktów z przodu i z tyłu, u góry i na dole klatki piersiowej jednocześnie. Dopiero zastosowanie metody indukcyjnej RIP pozwala ocenić przebieg ruchów oddechowych. Badanie to, zwane ROSO, dotyczy ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha, z uwzględnieniem stabilizacji osi ciała.

Fotogrametryczne badanie PBE (photogrametrical body explorer) pozwala ocenić jakość mechanizmów związanych z równoważeniem siły przyciągania i utrzymaniem pionowej postawy ciała, mierząc przestrzenne zależności kątowe wszystkich segmentów ciała od stóp do głowy, a nie sam tułów, jak to się powszechnie czyni.

Badanie PBG wykonywane jest w pozycji stojącej, jak i siedzącej, co dodatkowo pozwala ocenić wadliwe nawyki siedzenia, jak i sposób szkodliwego oddziaływania fotela, biurka i monitora. Wyniki tych badań przydatne są w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa i stawów, astmie, zespołach przewlekłego zmęczenia, depresji.

Badania te pozwalają wychwycić zaburzenia ruchu już w fazie początkowej. Pozwalają nie tylko diagnozować i skutecznie leczyć, ale i co najważniejsze, zapobiegać wadliwej pozycji siedzenia, wadom postawy, zmęczeniu, bezruchowi, nadwadze.