Profilaktyka


Od urodzenia do około 11 roku życia każdy z nas zdobywa umiejętność posługiwania się własnym ciałem. Uczymy się sposobu zrównoważenia przyciągania ziemskiego. Uczymy się jak korygować wychylenia ciała, a dokładniej jak równoważyć odchylenia jednego segmentu ruchu wobec drugiego i kolejnych, czyli jak utrzymać pionową postawę w pozycji stojącej, podczas chodzenia czy biegania. Jest to bardzo trudna umiejętność porównywana do żonglowania. Wymaga zintegrowanego działania wielu systemów w jeden skuteczny ruch. Zatem nie jest dziwne, że nauka trwa tak długo.

Od tej umiejętności zależy nasza sprawność i zdrowie kości, stawów, kręgosłupa, a nawet serca, płuc czy jelit.

Wymuszona pozycja siedząca w szkole, później w pracy czy w domu przed telewizorem powoduje długotrwały bezruch i stopniowy zanik umiejętności zdobytych w dzieciństwie. Skutkiem tego są początkowo bóle kręgosłupa i stawów oraz różne inne schorzenia, a następnie niesprawność. Niesprawność ta dotyczy 66% osób w wieku 65-79 lat, 82% w przedziale 80-89 i 92% osób powyżej 90 roku życia.

Można temu zapobiec.

PUM pozwala uczyć osoby w każdym wieku umiejętności zastrzeżonych przez naturę do jedenastego roku życia.