Brązowy Laur Innowacyjności 2015 dla fotela PUM


Decyzją międzynarodowej Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Staszica z dnia 6 listopada 2015 roku fotel PUM- urządzenie do aktywnego siedzenia został nagrodzony BRĄZOWYM Laurem Innowacyjności 2015. To już V edycja konkursu zorganizowanego przez Naczelną Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, której celem jest promowanie najlepszych produktów innowacyjnych w polskiej gospodarce, odbywająca się pod wysokim patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, MNiSW, MSZ i Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy, UP RP, UDT, PAN, ARP, NCBR, PAIiIZ, PARP.

 

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju i innowacyjnej gospodarki.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Centrum Rehabilitacji ,,Zdrowie” Tadeusz Mazur jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa nr 5 Dyfuzja innowacji

Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej

Umowa o dofinansowanie NR UDA-POIG.05.04.01-12-006/11-00

Przedmiot dofinansowania: Ochronę patentowa urządzenia ,,Mebel do siedzenia”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Centrum Rehabilitacji Zdrowie jest beneficjentem Projektu w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007- 2013.

Umowa Nr MRPO.02.02.02-12-3-0399-82-12

Projekt: Rozwój działalności B+R Centrum Rehabilitacji Zdrowie