Fotel kontra oddech


Główną „aktywnością” życia codziennego współczesnych ludzi jest siedzenie. Czynność tę powtarzamy wiele razy w ciągu dnia siedząc w szkole, jadąc samochodem, a przede wszystkim pracując przy biurku i komputerze. W większości przyjmowana pozycja siedząca nie jest prawidłowa o czym świadczą liczne zespoły bólowe w obrębie układu ruchu. Informacje te są powszechnie znane, natomiast wpływ pozycji siedzącej na jakość ruchów oddychania umyka powszechnej uwadze.

Sprawnie działający układ oddechowy stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Pogorszenie sprawności oddechowej zmniejsza ilość tlenu dostarczanego ludzkim komórkom, co wpływa nie tylko na sprawność fizyczną, ale również psychiczną. Szereg badań potwierdza wpływ pozycji ciała na układ oddechowy, ruchomość klatki piersiowej i przepony, oraz jakość i ilość oddechów [3,4,5,6]. Jest to spowodowane zaburzeniami w napięciu mięśni, rozciągnięciu lub skróceniu struktur więzadłowych-torebkowych oraz przeciążeń w układzie kostnym szczególnie w krążkach międzykręgowych. Zwiększone tyłopochylenie miednicy rzutuje na zniesienie lordozy lędźwiowej, a nadmierne pochylenie ciała w przód zwiększa kifozę piersiową i lordozę szyjną tym samym zwielokrotniając obciążenie kręgosłupa. Niezależnie taka postawa upośledza pracę przepony, głównego mięśnia oddechowego. W warunkach fizjologicznych przepona obniża się podczas wdechu, natomiast przy wydechu się unosi. Pozycja zgięciowa (zgarbiona) uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tego mięśnia co skutkuje zwiększoną aktywnością górnego toru oddechowego [1,2,7].

Optymalny fotel powinien zapewniać prawidłowe warunki biomechaniczne dla naszego układu ruchu, a równocześnie zabezpieczać prawidłowy oddech. Tak jak czyni to PUM.[8]

Piśmiennictwo:

[1] Chaitow, L., Fritz., S., 2010. Masaż leczniczy. Badanie i leczenie mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Elsevier Urban and Partner, Wrocław

[2] Janda, V., Evaluation of muscular imbalance. In: Liebenson C (ed.),Rehabilitation of the spine. Williams and Wilkins, Baltimore. [3] Crosibie, W.J., Myles,S., 1985. An investigation into effect of postural modification on some aspects of normal pulmonary function. Physiotherapy. 71, 311-314

[4] Konno, K., Mead, J., 1967. Measurement of the separate volume changes of rib cage

and abdomen during breathing. J. Appl. Physiol. 22, 407–422.

[5] Butler, J.E., McKenzie, D.K., Gandevia, S.C., 2001. Discharge frequencies of single

motor units in human diaphragm and parasternal muscles in lying and standing.

J. Appl. Physiol. 90, 147–154.

[6] Chang, A.T., Boots, R.J., Brown, M.G., Paratz, J.D., Hodges, P.W., 2005. Ventilatory

changes following head-up tilt and standing in healthy subjects. Eur. J. Appl.

Physiol. 95, 409–417.

[7] Hodges, P., Heinjnen, I., Gandevia, S., 2001. Postural activity of the diaphragm in reduced in humans when respiratory demand increases. J Physiol. 537 (3): 999-1008

[8] E. Szczygieł i wsp;. Respiratory chest movement measurement as a chair quality indicator – preliminary observations. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 21:2, 207-212,