Morski oddech


M o r s k i   o d d e c h

 

Każdego dnia, w normalnych warunkach, do układu oddechowego trafia około 25 dag zanieczyszczeń. Jeśli układ oddechowy jest sprawny unieszkodliwia je i wydala ze śluzem. Jeśli nie, wtedy przedostające się do płuc i oskrzeli zanieczyszczenia mogą spowodować wiele dolegliwości, a nawet chorób. Im zanieczyszczeń więcej tym bardziej potrzebny jest sprawny mechanizm oczyszczania.

Spacerując plażą, szczególnie gdy są duże fale wdychamy niezwykle leczniczy aerozol. Ułatwia on usuwanie wydzieliny i zanieczyszczeń, czyli oczyszcza drogi oddechowe. Zjonizowane powietrze dzięki soli odpręża i pomaga leczyć wiele chorób. Po to jeździmy nad morze. Sól nie paruje, dopiero spienione fale tworzą mikro bąbelki unoszące sól w powietrze. którym oddychamy. Na plaży Morza Bałtyckiego średnie stężenie aerozolu solnego w powietrzu wynosi 4,70 mg w 1m3.

Urlop trwa krótko. Wracamy do naszych miast gdzie zanieczyszczenie powietrza w chłodniejszych porach roku gwałtownie wzrasta. Przypominamy sobie nasze samopoczucie z pobytu nad morzem i dobroczynny wpływ aerozolu solnego którym oddychaliśmy. Stąd pomysł by skorzystać z soli kamiennej, która powstała z prastarych mórz. Jak grzyby po deszczu pojawiły się groty, albo komory solne. Problem w tym, że siła przepływającego powietrza w takim pomieszczeniu jest zbyt mała w porównaniu do żywego falującego morza i dlatego stężenie aerozolu solnego jest tam śladowe ( 0.45 mg/m3 powietrza). Dla porównanie stężenie aerozolu solnego wokół tężni wynosi średnio 8,8 mg/m3. Właściwości lecznicze ma stężenie od 5 do 20 mg/m3. Stąd zalecane są spacery nadmorskie kiedy wspólnymi siłami słońce i wiatr podnoszą jego stężenie powyżej 5mg/m3.

Stopień zanieczyszczenia powietrza rośnie. Protestujemy i słusznie, ale to może być ulga za kilka lat. Póki co, zalecamy tylko siedzenie w domu i noszenie masek żeby zmniejszyć ilość wdychanego pyłu. Nie można dokładnie uszczelnić okien i drzwi, nie można też całą dobę chodzić w masce.

W tych trudnych czasach z pomocą przychodzą dwa urządzenia. Jedno które potrafi wygenerować potrzebne stężenie aerosolu solnego w oddychanym powietrzu. Drugie urządzenie, które umożliwia poprawny oddech. Siedząc skulony nawet nad wzburzonym morzem wentylujesz tylko nos, nie płuca. Stąd pełną korzyść z pobytu nad morzem mamy tylko wówczas, kiedy potrafimy oddychać pełną piersią.

Zatem, z jednej strony odpowiednie stężenie aerozolu solnego, a z drugiej, prawidłowy głęboki oddech warunkują;

o c z y s z c z a n i e

d r ó g    o d d e c h o w y ch