ROSO


Badanie ROSO – ruchomości oddechowej ( klatki piersiowej i brzucha), stabilizacji osi ciała

Badanie to ocenia współzależność ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha w zależności od ustawienia pozycji ciała.

Badanie to monitoruje ruchy oddechowe pacjenta w pozycji stojącej, siedzącej na typowym fotelu biurowym i na fotelu PUM , oraz w pozycji leżącej.

Łatwość wykonania tego badania oraz możliwość śledzenia zapisu  bieżąco na monitorze pozwala pacjentowi zrozumieć i korygować zależności między ułożeniem ciała, a torem oddychania.

Ocenie podlega który tor dominuje; piersiowy, czy brzuszny, regularność i płynność fali oddechowej.