Usprawnianie osób starszych


Żyjemy coraz dłużej. Niestety, wiele z tych lat należy do straconych.

Zgodnie z wynikami badania Global Burden of Disease Study 2015, najczęstszą przyczyną straconych lat zdrowego życia były zaburzenia mięśniowo – szkieletowe. Są one główną przyczyną niesprawności na całym świecie.

Warto zauważyć, że od 60 roku życia ponad połowa ludności jest dotknięta ciężką niesprawnością. Oprócz zaburzeń sprawności fizycznej na drugim miejscu pojawia się niesprawność umysłowa. Mimo licznych sukcesów medycyny dotyczących spadku śmiertelności z powodu wielu chorób, to w tych przypadkach, problem narasta, a nie maleje.

Paradoks polega na tym, że temat trudny dla fachowców może być łatwy dla każdego z nas.

Każdy z nas dysponuje własnym ruchem. Każdy z nas myśli po swojemu. Nawykowy opór, czy też negacja tego co jest, daje początek niezadowoleniu, z którym większość ludzi godzi się jako z życiową normą. Tak, powszechne narzekanie zawsze oznacza brak zgody na to co jest. Kiedy narzekasz ustawiasz się w roli ofiary, a to oznacza bezradność, brak ruchu.

Na drodze życia każdy ma dwojaki cel. Tym pierwszym, zewnętrznym, jest dotarcie do wyznaczonego punktu, spełnienie zamierzeń. Drugim, jest wewnętrzny cel podróży, kiedy czujesz się we własnym wnętrzu naprawdę swobodnie, akceptujesz ruch przechodzący z jednego segmentu na drugi, łatwy, przyjemny, bez oporów.

Dla wszystkich jest zrozumiałe, że zdobycie wykształcenia, stanowiska, majątku itp. wymaga starań, natomiast nie mamy takich skojarzeń wobec tego co dzieje się w naszym ciele. Ja, to także moje ciało, to jakość jego funkcjonowania.

Utartym schematem jest łączenie ruchu z wysiłkiem. Potrzebujemy wysiłku, ale krótkotrwałego. Taki ruch ma odniesienie zewnętrzne. Potrzebujemy dla naszego zdrowia dużo ruchu, ale z minimalnym wysiłkiem. Istotna jest jakość ruchu; płynność, łatwość, delikatność. Każde dziecko rozpoczyna swoją aktywność od łatwych ruchów, które sprawiają mu przyjemność. W ten sposób doświadcza siebie. Podobnie jest w każdym wieku. Jakość ruchów kierowanych do wewnątrz ( do siebie ) ma istotne znaczenie dla stabilności. Pojęcie stabilność ma znaczenie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Na tym poziomie jedno łączy się z drugim.

Kiedy bierzemy małe dziecko na ręce zapewniamy mu jednocześnie stabilność i ruch. W każdym wieku marzy się nam, że ktoś nas weźmie na ręce. Da nam stabilizację i ruch. Marzenie to ma logiczne uzasadnienie. Poprawa jakości ruchu człowieka odbywa się poprzez doznawanie, doświadczanie jego optymalnego przebiegu. Doświadczenia z robotami kroczącymi potwierdzają tą zasadę. Najpierw trzeba ruchu doświadczyć, potem go wykonywać.

PUM daje możliwość doświadczenia, doznania poprawnego przebiegu ruchu własnego ciała.

Wreszcie ktoś chce nas na ręce wziąć.

PUM pozwala ocenić;

  • zdolność kierowania uwagi na ruch wewnętrzny

  • jego jakość

  • akceptację przebiegu ruchu,

a przez to ustalić czy i jak szybko:

  • zmierzasz w stronę kalectwa

  • masz szansę z niego wyjść

Rzecz nie dotyczy tylko poprawy ruchu, ale poprawy odczuwania siebie, tak jak w czasach młodości. Zapraszamy.