Ćwiczenia


Wszyscy wiedzą o potrzebie ruchu. Stąd pomysły różnych ćwiczeń, biegania i tym podobne. Problem w tym, że zwiększona aktywność fizyczna często szkodzi zamiast pomagać.

W czym problem?

Istnieją dwie grupy mięśni, które mają różną budowę i odmienne zadania: mięśnie lokalne oraz mięśnie globalne. Pierwsze są położone bardziej centralnie, a ich rolą jest stabilizacja stawowych połączeń kręgosłupa. Odpowiadają one za utrzymanie pionowej postawy ciała, stąd powszechnie nazywane są anygrawitacjnymi. Drugie, położone obwodowo, pracują niczym liny podtrzymujące maszt statku. Siedzący tryb życia, urazy, choroby i stres zmniejszają aktywność mięśni lokalnych, wymuszając zastępczą nadaktywność mięśni globalnych.

Jak zatem zwiększyć aktywność mięśni lokalnych?

Aktywacja mięśni lokalnych wymaga spełnienia odpowiednich warunków. Należą do nich: zachowana osiowość, zamknięty łańcuch kinematyczny, ułożenie ciała zapobiegające rozciąganiu i przykurczom mięśniowym. Ważna jest częsta impulsacja, spadek aktywności mięśni globalnych oraz przeponowy tor oddychania. Jak obserwujemy, deficyty w ramach tych umiejętności dotyczą nawet osób młodych, uprawiających sport, co jest powodem powstawania licznych kontuzji. Tym bardziej w trudnej sytuacji są osoby mało sprawne lub chore.

Potwierdza się fakt, że jak jest źle to będzie jeszcze gorzej?

Na szczęście w sukurs przychodzi urządzenie o nazwie PUM, które tworzy warunki aktywacji mięśni lokalnych. Bez przeszkód mogą z niego korzystać osoby mało sprawne, starsze czy chore.

Siadamy na PUM i już problem znika?

Naprawa zaburzonego ruchu wymaga także stworzenia warunków dla przekierowania uwagi na ruch własnego ciała. Nauka nowego sposobu poruszania się zachodzi przez doznawanie, doświadczanie. Celem jest uzyskanie świadomego ruchu, wynikającego z ustawienia środków ciężkości poszczególnych segmentów wzdłuż jednej osi oraz z ruchomości między nimi w warunkach równowagi chwiejnej. Taki ruch przechodzi płynnie z jednego segmentu na drugi, czemu towarzyszy odczucie łatwego, przyjemnego poruszania się.

A co z innymi ćwiczeniami, bieganiem, sportem?

PUM stwarza warunki do rozpoczęcia prawidłowej aktywności ruchowej. Ćwicząc mięśnie lokalne, tworzy właściwą podstawę dla pozostałych ruchów człowieka oraz pozwala uniknąć takich, które są szkodliwe dla zdrowia.

Terapia ruchowa to z jednej strony zrozumienie problemu, z drugiej natomiast polega na doświadczeniu, doznaniu, odczuwaniu nowego przebiegu ruchu własnego ciała.

Lepsza umiejętność stania, chodzenia, a także siedzenia jest podstawą dla kolejnego etapu ćwiczeń. Jest koniecznym warunkiem codziennej aktywności każdego z nas. Pomijanie tej kolejności sprawia, że ćwiczenia zamiast pomagać szkodzą.

Zobacz też:

masaże

zabiegi fizykalne